De Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen

Missie en visie van de Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen (NVL)

Visie

Ieder kind heeft recht op borstvoeding en alle ouders hebben het recht op gezonde gezinsvorming. De beroepsvereniging Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen NVL staat voor de professionele inzet van lactatiekundigen IBCLC bij ouders en kinderen in deze levensfase.

Missie

1. De NVL streeft ernaar om een breed maatschappelijk draagvlak te creëren voor borstvoeding als norm;
2. De lactatiekundige IBCLC is dé specialist voor professionele hoogkwalitatieve zorg bij borstvoeding;
3. De beroepsvereniging verbindt, ondersteunt en versterkt de lactatiekundige IBCLC die werkzaam zijn in verschillende werkvelden in de Nederlandse samenleving en streeft daarnaast naar multidisciplinaire samenwerking;
4. Elk gezin krijgt op verzoek zorg van een lactatiekundige IBCLC. Deze inzet van de lactatiekundige IBCLC werkt preventief en kosteneffectief in de nationale gezondheidszorg.

Mijn registratienummer: 60412 

meer info

Klachtenportaal Zorg

 

Klachten

Heb je een klacht of ben je op een andere manier niet tevreden over iets dat ik heb gedaan, bel of mail me dan. Ik hoor graag hoe ik je beter van dienst kan zijn. Lukt het ons niet een bevredigende oplossing te vinden, richt je dan tot de onafhankelijke klachtencommissie waarbij ik ben aangesloten.

Mijn registratienummer: 12483 

WHO ( World Health Organisation)

WHO code

De Wereld Gezondheidsorganisatie ( de World Health Organisation) heeft zich samen met Unicef sterk gemaakt voor borstvoeding als enige bron van voeding voor alle baby’s tot 6 maanden. Daarna bij voorkeur voor de eerste 2 levensjaren maar in ieder geval zolang als moeders en baby’s dat willen. Ouders moeten hierbij volgens hen niet worden beïnvloed door commerciële partijen.

Daarom is in 1981 de WHO-code gekomen, die reclame voor zuigelingenvoeding voor baby’s tot zes maanden en ook voor aanverwante producten verbiedt. Dit betekent dat je in Nederland in folders en op televisie geen reclame vindt voor bijvoorbeeld een Nummer 1 voeding voor baby’s tot zes maanden van welke fabrikant dan ook.

Uiteraard beschrijft de WHO- code meer. Klik hier voor een link voor meer informatie, beschreven door La Leche League. 

Lactatiekundige Praktijk Everien Vogel

Ik onderschrijf als lactatiekundige deze doelstelling volledig. Dat maakt dat ik je niet zal adviseren over een merk kunstvoeding, kolf of fles. Ook laat ik mij niet sponsoren als het gaat om bijscholing.

Ik maak geen reclame voor kunstvoeding of aan kunstvoeding verwante artikelen. 

Privacy

De Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen heeft een privacyreglement vastgesteld. Je vindt de tekst onder de knop. 

Voor jou is het meest belangrijk dat ik jouw NAW gegevens alleen gebruik om contact met je te leggen en je eventueel te bezoeken. Je mailadres gebruik ik om je een verslag te sturen van wat we hebben besproken. 

Ik deel geen informatie met anderen, tenzij na overleg met jou. Dit zal in de meeste gevallen de verloskundige, de kraamverzorgende of de huisarts zijn. 

Ik bewaar je gegevens nog een jaar zodat ik, als je later nog een vraag hebt, jouw dossier erbij kan pakken. 

privacy