Hoe nuttig is een lactatiekundige?

De lactatiekundige

Een lactatiekundige IBCLC heeft een internationaal erkende opleiding gehad die volledig is gericht op alle aspecten van het voeden van baby’s. De opleiding behandelt zowel de “normale” gang van zaken als alle uitdagingen die jullie als ouders kunnen tegenkomen als je je baby voedt.

Ik heb daarnaast meer dan 20 jaar ervaring met moeders en jonge baby’s, zowel vanuit het ziekenhuis als vanuit de kraamzorg. Veel dingen die op je pad komen, kan je zelf met hulp van je verloskundige, kraamverzorgende of mede- moeders in je omgeving prima zelf oplossen!

Bij grotere uitdagingen kan ik als lactatiekundige met mijn ervaring en kennis soms net een ander licht werpen op de situatie. Je kunt denken aan:

 • Blijvend pijnlijke tepels
 • Kapotte tepels
 • Een baby die niet goed kan aanhappen aan de borst
 • Te veel/ te weinig melk
 • Ernstige stuwing
 • Een baby die onvoldoende aankomt
 • Spruw
 • Onzekerheid bij jou over hoe het hele borstvoedingsproces gaat

Wat kan een lactatiekundige?

Afspraak?

Huisbezoek, telefonisch of via de mail?

Sommige problemen lenen zich prima voor een telefonisch advies of een advies via de mail. Maar omdat er vaak meerdere factoren meespelen als er een probleem is, geeft een huisbezoek toch vaak de meest nauwkeurige aanpak.

Als wij een afspraak bij je thuis maken, heb ik tijd voor jullie. Ik wil graag weten hoe jouw zwangerschap en bevalling zijn gegaan. Afgezien van mijn blijvende interesse in dit geheel, is het ook voor het begrijpen van uitdagingen en problemen nuttig om te weten hoe e.e.a. is verlopen.

Ook jouw gezondheidstoestand en die van jullie baby nemen we door.

Daarna doe ik met jullie toestemming voorzichtig mondonderzoek bij de baby. Door de baby op mijn vinger te laten zuigen, en door een paar testjes te doen, waar de baby overigens niet veel last van heeft, probeer ik helder te krijgen waar het probleem ligt.

Jouw borsten kunnen onderwerp van onderzoek zijn. Als het nodig is, kijk ik met je toestemming naar verschillende aspecten van jouw borstanatomie. 

Ik kijk een voeding aan de borst mee, als dat kan. Om die reden spreek ik een huisbezoek af rond voedingstijd. 

Voor ik weg ga, ligt er een plan. Jullie hebben het laatste woord. Het plan krijg je ook schriftelijk via de mail. 

Plan van aanpak

Hoe komen we tot een plan van aanpak?

Uiteindelijk proberen we samen, jij, ik en eventueel je partner, tot een conclusie te komen.

Ik stel daarbij in alle gevallen dezelfde prioriteiten, hieronder in volgorde van belangrijkheid:

 • Jullie baby moet veilig zijn: dat betekent dat ik samen met jullie als ouders een plan maak om de voeding van jullie baby zó in te richten dat de baby in een goede conditie blijft.
 • Hoe kunnen we je melkproductie ondersteunen/ optimaliseren of in stand houden?
 • Hoe kunnen we je baby rechtstreeks aan de borst laten drinken. Want hoe mooi is het als je je baby “live”kunt voeden!

De zogenaamde lactatiekundige diagnose is het uitgangspunt voor een plan van aanpak. In dit plan staan de prioriteiten zoals ik hierboven heb aangegeven centraal.

Jullie bepalen wat wenselijk en haalbaar is. Ik zie mijzelf als een routeplanner, ik geef aan wat de mogelijke routes zijn, maar jullie bepalen waar je naar toe wilt!

Het plan van aanpak stuur ik jullie vervolgens via de mail toe, zodat je alles nog eens rustig kunt nalezen.

Belangrijk! Ik kan niet altijd de problemen direct oplossen. Soms heeft je kind gewoon meer tijd nodig. Soms is een behandeling nodig en kan die niet meteen worden ingezet. En soms ontdekt een moeder dat ze het allemaal eigenlijk niet zo leuk vindt. Maar met een plan van aanpak kan je altijd vooruit!